Rabu, 13 Julai 2011

Pengertian Solat / keutamaan Solat

Pengertian Solat
Secara etimologi, solat bererti doa seperti difirmankan Allah :
“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan Berdoalah untuk mereka. Kerana sesunggunya doa kalian itu menjadikan ketentraman bagi jiwa mereka”. ( At-Taubah : 103).
Sedangkan menurut syara’ solat adalah menyembah Allah Ta’ala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan wajib melakukannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Rasulullah SAW bersabda : “Islam ditegakkan dia atas lima dasar, syahadah (menyaksikan) bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menunaikannya.” (HR. Bukhari ).
Keutamaan Solat
Sesungguhnya Solat yang diperintahkan Allah Ta’ala memiliki banyak sekali keutamaan, diantaranya adalah :
1. Solat merupakan sarana khusus pertemuan hamba dengan Sang Khaliq.
Firman Allah SWT :
“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, Tidak ada Tuhan (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah untuk mengingatku”. (Thaahaa : 14).
Sabda Rasulullah SAW : “ Solat adalah mi’rajnya seorang mukmin”(al-Hadits)
2. Solat menjadi sarana pencarian atas problem kehidupan. Firman  Allah SWT :
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah solat dan sabar sebagaipenolongmu,sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”(Al-Baqarah : 153)
3. Membina Kedisiplinan
Firman Allah :
“Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman.” (An Nisa : 103)
4. Menjaga Kebersihan dan Kesihatan
Rasulullah SAW bersabda : “Perumpamaan solat lima waktu seperti sebuah sungai dekat pintu rumah seseorang yang airnya mengalir dan melimpah, dan ia mandi di sungai itu lima kali setiap harinya, maka tidaklah kamu melihat lagi kotorannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
5. Mendapat Keunggulan Mental
Firman Allah SWT :
“ (Iaitu) Orang – orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” ( Ar Ra’d : 28)
6. Mempermudah Rezeki Berkat
Firman Allah SWT :
“… Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan jalan keluar, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.” ( Ath-Thalaq :2-3).
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman : “Wahai Anak Adam ! Beribadahlah sepenuhnya kepadaKu, nescaya Aku penuhi (hatimu yang ada ) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, nescaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku penuhi kebutuhanmu.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim).
7. Bukti Rasa Syukur
Firman Allah SWT :
“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.” (Al Kautsar : 1-3).
Sabda Rasulullah SAW : “Dari Aisyah ra, ia berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW selalu bangun untuk mengerjakan solat malam hingga kedua kakinya bengkak.” Aisyah ra bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau mahupun yang akan datang ?” Beliau menjawab, “Apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur ?”(HR.Bukhari dan Muslim).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan