Selasa, 5 Julai 2011

HARAM MEMUTUSKAN SILATURRAHIM


Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah,
MARILAH kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subahanahu Wata'ala dengan sebenar-benarnya iaitu dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang beriman dan beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan selamat di akhirat, Amin Ya Rabbal Alamin.

Kesempurnaan iman seseorang bukan setakat beriman kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan hari akhirat, bahkan menghubungkan silaturahim sesama manusia juga menjadi pengukur terhadap kesempurnaan iman seseorang. Islam amat menuntut umatnya untuk menjaga hubungan silaturahim, kerana memutuskan silaturahim itu amat besar risikonya (akibatnya) bukan setakat di dunia sahaja bahkan juga di akhirat kelak.

Pada kelazimannya, terputusnya hubungan silaturahim adalah berpunca daripada pertengkaran atau perselisihan yang disebabkan oleh harta benda, harta pusaka, hutang-piutang, hasutan, fitnah, sifat sombong dan mementingkan diri sendiri. Di samping itu, perkelahian antara anak-beranak, adik-beradik atau jiran tetangga juga boleh menyebabkan terputusnya ikatan silaturahim, di mana kedua-dua pihak saling menyalahkan antara satu sama lain, lebih-lebih lagi jika kedua-duanya tidak mempunyai kesabaran dan tidak bersikap terbuka dan tidak mahu bertolak-ansur serta tidak mahu mengalah untuk memohon kemaafan. Permusuhan dan pergisiran seperti ini boleh berpanjangan jika tidak ada kesedaran diri atau tidak ada orang lain yang mahu meleraikan atau mendamaikan mereka yang bermusuhan.

Perlu diingat bahawa tanggungjawab untuk membina semula silaturahim yang terputus, bukan terletak kepada pihak yang bermusuhan sahaja, tetapi sanak saudara atau kawan-kawan juga memainkan peranan penting selaku orang tengah dalam mendamaikan dan menyambungkan semula silaturahim yang terputus. Selain itu, jika ada pertelingkahan di antara keluarga tentang pembahagian harta yang tidak dapat diselamatkan, eloklah meminta nasihat dan pandangan kepada pihak yang bertanggungjawab.

Oleh otu binalah ikatan silaturahim sesama insan dalam apa jua keadaan, mungkin dalam suasana hari raya merupakan kesempatan yang baik untuk memulakan hubungan yang baik, tetapi menunggu hari raya mungkin mengambil masa yang lama, maka carilah waktu yang sesuai dengan penuh bijaksana untuk memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim.

Muslimin yang dirahmati Allah,
Sesungguhnya mengeratkan silaturahim sesama saudara hukumnya wajib sebagaimana perintah Allah Subahanahu Wata'ala dalam surah An-Nisa ayat 1 tafsirnya:

"....dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu".

Manakala memutuskan hubungan silaturahim pula hukumnya adalah haram dan termasuk orang yang melakukan maksiat dan dosa besar sehingga mendapat laknat dari Allah Subahanahu Wata'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 22-23 tafsirnya:

"Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbing dan dikhuatirkan, jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakkan di muka bumi, dan memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat? Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tersebut merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka, dan dibutakan penglihatannya".

Rasulullah Sallahu Alaihi Wasalam menyatakan bahawa orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk syurga, sebagaimana sabda baginda Sallahu Alaihi Wasalam maksudnya:

"Dari Al-Zuhri, bahawa Rasulullah Sallahu Alaihi Wasalam bersabda: Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan kekeluargaan" (Riwayat Al-Imam Muslim)

Sebagai umat Islam, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa dan agama sebagaimana firman Allah Subahanahu Wata'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 tafsirnya:

"Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil"

Muslimin yang dirahmati Allah,
Menurut Ibni Abu Hurairah bahawa orang yang mengeratkan silaturahim akan mendapat sepuluh kelebihan seperti berikut:

Pertama: Allah Subahanahu Wata'ala redha kepadanya.
Kedua: Membawa kebahagiaan.
Ketiga: Para malaikat gembira kepadanya.
Keempat: Mendapat pujian yang baik daripada orang.
Kelima: Menambah kesedihan iblis.
Keenam: Dipanjangkan umur.
Ketujuh: Memperoleh keberkatan rezeki.
Kelapan: Orang yang meninggal dunia mendapat kebahagian kerana keturunannya gembira dengan eratnya silaturahim itu.
Kesembilan: Semakin bertambah kehormatannya.
Kesepuluh: Pahalanya semakin bertambah selepas matinya kerana orang-orang mendoakannya setiap kali disebut kebaikkannya.

Oleh yang demikian, eratkanlah hubungan silaturahim bagi mencapai kelebihan tersebut dan jauhilah dari perkara yang boleh memutuskannya. Tanganilah masalah keluarga dengan bijaksana dan eratkanlah semula perhubungan yang retak dengan rasa kesedaran dan keinsafan.

Saudara kaum muslimin, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjaga dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Jika berlaku perselisihan, maka berusahalah untuk mencari jalan penyelesaian dan perdamaian kerana semua orang mukmin adalah bersaudara. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam naungan dan mendapat rahmat Allah Subahanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Suratul Hujurats ayat 10 tafsirnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu yang bertelingkah itu"

Kebersihan Dalam Islam

“Sesungguhnya mendapat kemenanganlah orang yang membersihkan dirinya “

QS Al A’la ayat : 14

Dalam Islam, kebersihan adalah bersifat global atau luas. Ertinya kebersihan itu meliputi semua aspek dalam Islam. Barangsiapa benar-benar dapat mengamalkan kebersihan yang global secara Islam ini maka oleh Allah mereka dijanjikan kemenangan baik di dunia terlebih lagi di akhirat.

Kebersihan menurut Islam paling tidak ada 8 peringkat, yaitu :

1.Kebersihan I’tiqad atau Akidah.

Kebersihan dalam aspek ini adalah yang paling utama, yaitu kebersihan aqidah dari syirik atau kekufuran. Jangan sampai aqidah kita tidak bersih, baik kepada Zat Allah, Sifat Allah, maupun perbuatan-Nya. Seringkali kita terjebak secara tidak sadar dalam hal-hal kecil, dimana jika tidak kita pahami secara i’tiqad maka hal-hal kecil itu dapat menjerumuskan kita kepada syirik khafi ( halus ). Misalnya kita sering mengatakan, secara tidak sedar : “ Ijazah inilah yang akan mengubah nasibmu”, “Ubat ini yang telah menyembuhkan sakitku selama ini”, “Doktor telah confirm bahawa hidupnya tinggal 6 bulan lagi”, “Air minum ini dapat menghilangkan hausmu”, ”Andaikan semalam mereka tidak lewat sampai, pasti mereka tidak akan mengalami kemalangan maut itu”

Atau kita sering bimbang dengan rezeki kita, padahal selama kita masih hidup Allah telah menjamin rezeki kita. Atau kita tidak yakin dengan ketentuan Allah, kita tidak redha dengan apa yang Allah telah tentukan kepada kita.


2.Bersih dari sifat Mazmumah ( sifat jahat dalam hati )

Mazmumah ada 2 jenis yaitu mazmumah atau sifat tercela terhadap Allah dan mazmumah terhadap sesama manusia, yaitu
Antara penyakit hati (mazmumah ) terhadap Allah adalah :
Tidak khusyuk beribadah, Lalai dari mengingat Allah,Tidak yakin dengan Allah,Tidak ikhlas dengan Allah,Tidak takut pada ancaman Allah,Tidak harap pada rahmat Allah,Tidak redha akan takdir Allah,Tidak puas dengan pemberian Allah,Tidak sabar atas ujian Allah, Tidak bersyukur atas nikmat Allah,Tidak terasa diawasi Allah,Tidak terasa kehebatan Allah,Tidak rindu dan cinta dengan Allah,Tidak tawakal pada Allah,Tidak rindu pada syurga dan tidak takut neraka,Gila dunia, membuang waktu dengan sia-sia,Penakut (takut pada selain Allah),Ujub,Riya’,Gila pujian dan kemasyhuran

Sedangkan mazmumah terhadap sesama manusia diantaranya, adalah :
Benci membenci,Rasa gembira kalau dia mendapat celaka dan rasa sedih kalau dia berhasil,Medoakan kejatuhannya,Tidak mahu minta maaf dan tidak memaafkan kesalahannya,Hasad dengki,Dendam,Bakhil,Buruk sangka,Tidak berlapang dada,Tiada ketenangan diri,Tidak tolong-menolong,Tamak,Degil dan keras hati,Mementingkan diri sendiri,Sombong,Tidak sabar dengan manusia,Memandang hina kepada seseorang,Riya’,Ujub,Rasa diri bersih

3.Bersih dari hawa Nafsu yang jahat.

Kita mesti bersih dari nafsu yang jahat, sebab nafsu itu kalau kita ikuti, maka Allah akan menganggap kita bertuhankan nafsu. Tuhan berfirman, “Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?.” di firman yang lain Allah menyebutkan “ sejahat-jahat manusia adalah yang menuruti kehendak hawa nafsunya” .Nafsu adalah kehendak dalam diri manusia yang Allah ciptakan berupa fitrah, baik itu kehendak yang sesuai dengan syariat atau yang bertentangan dengan syariat. Kewajiban kita adalah membersihkan dan mendidik nafsu dari hal-hal yang melanggar syariat dengan cara melawan nafsu ( mujahadatun nafsi ) yang jahat diiringi dengan menyuburkan kehendak-kehendak yang sesuai dengan kehendak yang Allah redhai

4. Perkara yang lahiriah juga mesti terbebas atau bersih dari hal-hal yang makruh terlebih lagi yang haram.Iaitu kebersihan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, rumah, tempat mandi/tandas, dsb

5. Kebersihan pergaulan dari terlibat pergaulan yang makruh atapun haram, bergaul bebas tanpa ada batasan syariat dsb.

6. Bersih di sudut ibadah,

misalnya bersih dari 3 jenis najis,bersih dari najis aini dan najis hukmi. Wajib bersih juga dari hadas besar dan hadas kecil, dari hal-hal yang menjijikan seperti kotoran hidung, kotoran mata, kotoran telinga. Hidarkan sholat dengan pakaian yang tidak kemas dan rapi atau pakaian yang ala kadarnya, walaupun tidak najis tapi kita depan Tuhan. Bila mau bertemu raja saja, kita bersih, wangi, pakai make up sedangkan dengan Allah kita ala kadar sahaja. Secara tidak sedar kita sudah mengecilkan Tuhan atau tidak beradab dengan Tuhan.

7. Kebersihan akal dari ideologi

Zaman solafussoleh dahulu umat Islam tidak ada ideologi-ideologi atau –isme seperti saat ini. Ideologi adalah cara atau sistem hidup yang direka oleh manusia yang tidak ada kaitannya dengan wahyu. Bersih dari Ideologi ertinya jangan kita jadikan ideologi sebagai pegangan, sebagai agama,sebagai cara hidup.Tanpa terkecuali, seperti komunis, nasionalis, kapitalis, sosialis, demokrasi dsb. Sebagai ilmu tidak mengapa belajar ideologi, tapi jangan kita jadikan sebagai pegangan hidup. Karena hanya Islam saja merupakan sistem hidup yang diredhai Allah. Begitu juga ekonomi kita, pendidikan kita, hendaklah bersih dari sekulerisme, dari riba, penindasan, terutama pendidikan mesti bersih sebab pendidikan sangat mencorak jiwa peribadi dan pendirian kita. Jangan sampai pendidikan kita bercorak sekular.

Diantara yang berbahaya dalam pendidikan sekular yaitu mengesampingkan Tuhan, Allah tidak dimasukkan dalam setiap program pendidikan atau pendidikan tidak dikaitkan dengan Yang Maha Pencipta. Walaupun yang dipelajari perkara yang halal, akan tetapi akan jadi hasilnya menjadi haram bila Allah ditinggalkan atau dikesampingkan. Kita mungkin bertanya, “apa salahnya saya belajar matematik, sastera, sejarah,ekonomi,sains?” Jawabannya, Tidak salah. Jadi salahnya dimana? Salahnya iaitu jika itu semua tidak dikaitkan dengan Allah atau mengesampingkan Allah. Jadi dikarenakan tidak dikaitkan dengan Allah, ilmu-ilmu yang tidak salah tadi menjadi salah.Kenapa? Sebab jika mengesampingkan Allah maka sains jadi Tuhan, matematik jadi Tuhan, walaupun tidak menyebut itu Tuhan. Side effect-nya juga ialah semakin maju peradaban, semakin canggih teknologi, semakin gagah pembangunan material maka semakin rosak akhlak dan moral manusia, semakin banyak terjadi kejahatan dan peperangan, dsb

Wahyu Allah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah : “iqra’ bismi rabbikal ladzi khalaq…”( bacalah dengan nama Tuhanmu..)

8.Bersih dari adat.

Sekedar belajar adat tidak mengapa, tapi jangan dijadikan sebagai pegangan. Sebab Islam itu sudah syumul / lengkap / sempurna. Misalnya pembagian harta waris. Di beberapa darah, perempuan mendapat harta lebih banyak dari lelaki bahkan ada yang semua diberikan pada perempuan. Boleh jadi orang yang kawin dengan perempuan dari daerah itu secara tidak sadar dia makan harta haram. Masih banyaklagi contoh adat yang tidak sesuai dengan syariat. Jangan sebut adat bersendi syariat, sebut saja syariat, karena itu adalah dua hal yang berbeda, adat merupakan ciptaan manusia sedangkan Islam adalah dari Allah.

Jadi kebersihan menurut Islam, menurut kehendak Allah itu bersifat global. Marilah kita mengukur diri kita. Mungkin kita sudah menjaga kebersihan akidah dan ibadah, tapi pendidikan, ekonomi, akal dan pergaulan belum bersih. Atau misalnya walaupun tidak ikut ideologi, tapi kalau kita membesarkan dan memuja akal, pergaulan kita masih bebas, ekonomi masih terlibat riba dan kapitalis artinya kita belum bersih juga.

Agama Islam hendaklah bersih dalam semua aspek. Kita dapat melihat diri kita hanya bersih dalam beberapa aspek saja. Yang lain belum tentu. Itupun misalnya di sudut ibadah, setelah diperiksa rumah-rumah kita, belum bersih. Tempat Solatnya, bilik mandinya, tandasnya, bilik tidurnya dsb

Yang disebut tadi yang besar-besar. Sebenarnya luas sekali ISO Allah tentang kebersihan ini. Tentang kebersihan ini pun kita masih gagal, sedangkan dalam ajaran Islam kebersihan sangat penting. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh menjaga kebersihan dalam semua aspek untuk mendapat kemenangan di dunia dan Akhirat. Semoga Allah menilai usaha kita nanti.Amin